Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

dead men tell no tales!

enjoy anastasia's first tattoo!!
coulden't be better for a start!!!
excellent job.
thx,!!!!!!sake tattoo!
halandri/athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου