Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Dead Can Dance


This is my country mother fuckers
and it's not for sale .
We are the victims of our Piliticians
We are the victims of their coroption
BUT
We are STRONG
Against all of Them

This country is not for sale .
Fuck you


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου