Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

CATS

Foto : Το Γατούλι των Urban Aspirines

Over 20,000 cats are used in research every year in the U.S. A significant proportion of these animals, nearly half, are used in experiments that cause pain and distress.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου