Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

HITSVILLE UK. carbon silicon/lauren jones!

"Hitsville UK" is the 13th single released by The Clash, and the second off their fourth album Sandinista!. It is a duet between lead guitarist Mick Jones and his one-time girlfriend Ellen Foley.

Its lyrics refer to the emerging indie scene in British music in the late '70s and early '80s, which is held in contrast to the "mutants, creeps and musclemen" of the major labels with their "expense accounts" and "lunch discounts", making "AOR" and using "chart-hyping" to sell their records. References are made to a number of UK independent labels (Small Wonder, Rough Trade, Fast Product and Factory).

The song's title is a nod to Motown Records, which used the moniker "Hitsville U.S.A." in its advertising and to refer to the label's first headquarters in Detroit.

The original UK release had "Radio One" as the B-side. A second issue released later in 1981 in the U.S. (catalog number 51013) replaced "Radio One" with "Police on My Back" as the B-side.


They cried the tears, they shed their fears,
Up and down the land,
They stole guitars or used guitars
So the tape would understand

Without even the slightest hope of a 1000 sales
Just as if, as if there was, a Hitsville in U.K.
I know the boy was all alone, til the Hitsville hit U.K.

Remember

They say true talent will allways emerge in time,
When lightening hits small wonder
Its fast rough factory trade
No expense accounts, or lunch discounts
Or hypeing up the charts,
The band went in, 'n' knocked 'em dead, in 2 min. 59
I know the boy was all alone, till the Hitsville hit U.K.

So hit it

No slimy deals, with smarmy eels in Hitsville U.K.
Lets shake and say, we'll operate in Hitsville U.K.
I know the girl felt all alone, till the Hitsville hit U.K.

The mutants, creeps, and musclemen,
Are shaking like a leaf,
It blows a hole in the radio,
When it hasn't sounded good all week,
A mike 'n' boom, in your living room, in Hitsville U.K.
No consumer trials, nor A.O.R., in Hitsville U.K.,

I know the boy felt all alone,
Till the Hitsville hit U.K.

Now the boys and girls are not alone,
Now that Hitsville's hit U.K.

I know the boys and girls are not alone,
Now that Hitsville's hit U.K.

I know the boys and girls are not alone,
Now that Hitsville's hit U.K.

I know the boys and girls are not alone,
Now that Hitsville's hit U.K.


ΥΓ.το live ειναι απο την μπαντα του mick jones:

carbon silicon. μαζι τους ειναι η κορη του,lauren jones.

αφιερωμενο στον κωστακη που του αρεσει πολυ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου