Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009


Short clip taken from a bbc documentary (1997) about Shane Macgowan. Shane is filmed while drinking in a pub, when suddenly, he starts singing. The lady singing the same song as Shane, is Therese Macgowan, Shane's mother...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου