Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

cut the crap!

hello!!
we're the hools..
dont fuck with us
we kick your ass!!!
Only a fool can think
someone could save you!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου