Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

PUNK ROCK WARLORD

hello,fuckers..
this is our new corner of thoughts..
anyone with an' open mind,
..we want you..
as the mighty joe strummer said:
STAY FREE!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου